V&S Authentiek Bouwen Genomineerd

on 3 oktober 2013

V&S Authentiek Bouwen is genomineerd door ondernemers van Bernheze voor de prijs ‘Jonge Ondernemer Bernheze 2013’. V&S Authentiek Bouwen is blij en trots met deze nominatie en dankt ondernemend Bernheze hiervoor. Zaterdagavond 5 oktober wordt op het Bernhezer Business Event bekend gemaakt naar wie de titel dit jaar gaat.

Read More

Kilsdonkse Molen

on 26 mei 2013

In mei 2013 tekende V&S Authentiek Bouwen voor de eiken constructie van het nieuwe bezoekerscentrum van de Kilsdonkse Molen.

De Kilsdonkse Molen

Het verhaal van de Kilsdonkse Molen in Dinther start in de 14de eeuw als de molen een belangrijk onderdeel vormt van het natuurlandschap in het stroomdal van de Aa. Ook binnen de leefgemeenschap heeft de molen een belangrijke functie. De molen maakt namelijk het dagelijkse werk mogelijk voor boeren, bakkers en brouwers en verdient zo de kost voor de molenaar.

In het begin bestaat de Kilsdonkse Molen uit twee watermolens. Pas jaren later ontstaat de unieke combinatie van een watervluchtmolen met een watermolen. De ene molen, uitgerust met een wiekenkruis en een waterrad, maalt rogge en boekweit tot meel. In de andere molen wordt uit koolzaad spijsolie en veevoer geslagen. Totdat in 1880 op last van de overheid de waterraderen worden verwijderd. De raderen zorgen voor opstuwing van het water en daarmee wateroverlast voor de boeren in de omgeving. Toen kon alleen nog met windkracht koren worden gemalen. Later wordt ook het wiekenkruis vervangen door een oliemotor en wordt de molen door de jaren heen verder `gemoderniseerd`

In de periode van 2003 tot 2009 zijn de molens van Kilsdonk gerestaureerd en gereconstrueerd. Op 8 mei 2009 zijn de bijzondere molens door ZKH Prins Johan Friso weer in bedrijf gesteld.

Read More

Gebint

on 27 februari 2013
in Blog

Een gebint, of gebinte is een portaalvormige houten draagconstructie in een boerderij, die bestaat uit twee of meer stijlen of staanders die met elkaar verbonden zijn door één of twee horizontale gebintbalken. De diverse gebinten zijn op hun beurt met elkaar verbonden door de gebintplaten die haaks op de gebinten lopen. Alle hoeken van de constructie worden geschoord door korbelen of schoren. De kolommen van het gebint zijn vaak op gemetselde poeren gefundeerd. Op de gebinten staan de spanten met de gordingen die het dak dragen. De spanten met schoren ed kunnen veel vormen aannemen en verschillen per boerderij of ander gebouw met een gebint als draagconstuctie.
Er zijn twee typen gebinten, nl het langsgebint en het dwarsgebint. Bijna alle Nederlandse boerderijen zijn met een dwarsgebint gebouwd, dat haaks op de lengterichting van de boerderij staat.

Read More