Wanneer V&S Authentiek Bouwen samen met u tot een goed ontwerp is gekomen, wordt er bekeken of er een bouwvergunning nodig is.  Als het bouwproject vergunningplichtig is, kan V&S Authentiek Bouwen de vergunningsfase van u overnemen.  Zij zorgen er dan voor dat de aanvraag wordt gedaan, papieren worden ingevuld en alle zaken worden geregeld. Alles in één hand.