Privacy Statement

V&S Authentiek Bouwen verwerkt persoonsgegevens. We willen U hierover duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven we antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door V&S Authentiek Bouwen.

Wie zijn wij?

Wij zijn V&S Authentiek Bouwen. Zoals de naam al doet vermoeden richt V&S Authentiek Bouwen zich op bouwen met authentieke bouwmaterialen in een authentieke stijl. In 2010 is het bedrijf opgericht door de ingenieurs Roel Verstegen en Sander van der Steen. In juni 2011 hebben zij beide hun aannemerspapieren behaald. Vanaf de zomer 2012 waren ze productief vanuit een eigen bedrijfspand, wat in het najaar van 2016 nog eens flink is uitgebreid.

De missie van het bedrijf is het opleveren van kwalitatief hoogwaardige authentieke bouwwerken, waarbij de wens van de klant altijd centraal staat.

Het hoofdproduct van V&S Authentiek Bouwen is Eikenhout. Er wordt op authentieke wijze met het hout gewerkt, constructie op basis van pen-en- gatverbindingen.

V&S Authentiek Bouwen regelt alle facetten van uw bouw: van ontwerp tot oplevering en nazorg. Er wordt altijd gewerkt met een open begroting naar de opdrachtgever. Er wordt gezorgd voor korte lijnen naar de opdrachtgever. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Meedenken met de klant staat hierbij hoog in het vaandel. Alles in één hand en mooi onder één dak, of het nou gaat over de nieuwbouw van een gastenverblijf of de bouw van een overkapping in uw tuin.

Ondertussen hebben we 8 vaste werknemers in dienst, daarbij maken we soms gebruik van ZZP-ers.

Je kunt ons bereiken via info@authentiekbouwen.nl of bellen; 0413-280004.

Welke gegevens worden bewaard?

Persoonsgegevens die verzameld worden zijn de volgende;

 • Naam
 • Straatnaam, postcode, huisnummer, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt om contact met de klant te maken en offertes en facturen naar toe te zenden (email en telefoon). Ook moet er vastgelegd worden waar een project wordt gerealiseerd (adresgegevens).

Van werknemers gelden ook bovenstaande gegevens, aangevuld met een kopie van hun identiteitsbewijs, BSN nummer en rekeningnummer.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Het doel van de gegevensverwerking is het volgende:

Het vastleggen van klantgegevens, zodat wij weten voor wie en waar wij een project moeten realiseren. Hiermee kunnen wij ook het contact met deze klanten onderhouden, bijvoorbeeld als we moeten overleggen, afspraken moeten maken of de klanten informeren over planning of andere zaken betreffende het te realiseren project. Hierbij verzamelen we geen gegevens die niet relevant zijn voor dit doel.

Dit gebeurt altijd met toestemming van de betrokkene. Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Gegevens van de werknemers worden verzameld om een werkovereenkomst (contract) op te stellen.

Waar worden deze gegevens bewaard?

Er worden op verschillende plekken gegevens bewaard;

 • Op kantoor in mappen op een plank.

Het kantoor gaat op slot als er niemand aanwezig is. Voor de boekhouding worden alle offertes/calculaties geprint.

 • Moneybird – een online boekhoudingprogramma.

Hierin wordt gefactureerd, transacties en facturen geboekt en bankafschriften bijgehouden. Moneybird heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld die wij hebben getekend, waarin precies wordt beschreven hoe er met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Om bij deze gegevens te kunnen, moet er ingelogd worden met een gebruikersnaam en wachtwoord.

 • Bouw7 – bouwsoftware.

Hierin wordt een planning gemaakt waar alle medewerkers bij kunnen door middel van persoonlijke inloggegevens. Ook worden de uren hier door medewerkers geregistreerd, zo hebben we in één keer duidelijk hoeveel uur er aan een project is besteed. Dit wordt gebruikt voor de nacalculatie. Om bij deze gegevens te kunnen, moet er ingelogd worden met een gebruikersnaam en wachtwoord.

 • Bedrijfsnetwerk

Alle gegevens staan ook op een externe server, waar dagelijks back-ups van worden gemaakt. Deze is met een VPN verbinding beveiligd. VPN staat voor ‘Virtueel Privé Netwerk’. De data die over een VPN netwerk wordt verzonden wordt versleuteld. Het versleutelen en ontsleutelen kan alleen met de juiste sleutel gedaan worden die alleen in het bezit van de VPN server en cliënt zijn. Op deze manier is het dus voor andere mensen of computers die meekijken naar jouw datastroom onmogelijk om te zien wat je precies verstuurd en ontvangt naar en van de VPN server. Ook zijn alle computers die op kantoor staan voorzien van een persoonlijk wachtwoord.
Op deze manier staan de gegevens maar op één systeem, waardoor de kans op datalekken aanzienlijk verkleind wordt.

 • E-mails

Alle emails die verstuurd en ontvangen worden met betrekking op de bedrijfsvoering, staan ook bovengenoemde server.

Voor onze werknemers werken wij nog samen met YvA Accountants & Belastingadviseurs. Zij verzorgen de salarisadministratie en IB jaaraangiftes van de eigenaren van V&S Authentiek Bouwen.

Hoelang worden deze gegevens bewaard?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Onder administratie valt in deze context onder andere de in- en verkoopfacturen, offertes, correspondentie via de email en bestellingen. Op de in- en verkoopfacturen staan persoonsgegevens, deze worden dus minimaal 7 jaar bewaard.

Na het verstrijken van de bewaartermijn, zullen de persoonsgegevens geanonimiseerd worden. Andere gegevens die op de facturen staan, zullen bewaard blijven om statische informatie te kunnen blijven genereren (denk hierbij aan groei van het bedrijf in aantallen).

Gegevens van werknemers uit het personeelsdossier worden uiterlijk 2 jaar na uitdiensttreding verwijderd. De loonbelastingverklaring en kopie van ID-bewijs vallen onder de fiscale bewaarplicht, deze worden daarom 5 jaar bewaard.

Welke rechten heeft de klant?

De klant heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie

Wij informeren klanten waarvoor wij hun gegevens gebruiken en met welk doel.

 • Recht op inzage

Als klant mag er altijd inzage gevraagd worden in verwerkingsdoeleinden, betrokken categorieen van persoonsgegevens en aan wie deze gegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit laatste gebeurt eigenlijk altijd in overleg met de klant, mocht er samen worden gewerkt met andere bedrijven.

Hiernaast werken wij altijd met open begrotingen en worden deze samen met een offerte naar de klant verstuurd.

 • Recht op rectificatie ofwel correctie

Wanneer verwerking plaats vindt op basis van onjuiste of onvolledige gegevens, heeft de klant recht op rectificatie ofwel correctie.

 • Recht op vergetelheid ofwel gegevenswissing

Als persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn gebruikt, als de klant zijn eerder gegeven toestemming voor het gebruik van zijn gegevens intrekt, als de klant bezwaar maakt tegen verwerking, als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, wanneer wij wettelijk verplicht zijn de gegevens na een bepaalde tijd te wissen of als de klant jonger is dan zestien jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website, dan heeft de klant recht op vergetelheid.

 • Recht op beperking van verwerking

De klant heeft in bepaalde gevallen het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen. Een beperking van de verwerking houdt in dat de persoonsgegevens niet verwerkt en gewijzigd mogen worden.

 • Recht gegevensoverdraagbaarheid ofwel dataportabiliteit

De klant heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van de klant hebben in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Daarnaast biedt dit recht de klant de mogelijkheid om op een eenvoudige manier zijn persoonsgegevens van de ene IT-omgeving naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen.

 • Recht van verzet

Klanten hebben het recht aan een organisatie te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Het recht op klagen

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Bel of mail ons en we lossen het graag samen op.

Dataminimalisatiebeleid

We verwerken niet meer gegevens dan nodig is voor het aannemen van een project (zie bovenstaande vraag ‘welke gegevens wij verwerken’). De meeste gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard, zoals beschreven bij het kopje ‘hoelang worden deze gegevens bewaard?’.